The Searchingly Demonstrating Aloneness - Make It An Odbornica Night.

Siffran noll

Nollans historia är inte enkel att beskriva. Det var inte bara så att någon kom på nollan och hur den skulle användas för att resten av världen sedan skulle kunna införa nollan. Man ska också tänka på att skilja mellan nollan som tal och nollan inne i ett tal. När man ska använda siffran noll är det viktigt att förstå vad siffran eller siffrorna före nollan betyder. Detta började användas före nollan som tal. Babylonierna var de första som började använda något som hade liknande betydelse som nollan. De började använda sitt positionssystem cirka 2000 före Kristus. Man kan tro att positionssystem kräver en nolla, men så var tydligen inte fallet.